Licitaţie publică pentru vânzarea unor imobile aparțínând domeniului privat al comunei Bruiu

Nr. 1596
11-06-2020

Primăria Comunei Bruiu, cu sediul în comuna Bruiu, nr. 19, județul Sibiu, având cod fiscal 4480270, tel./fax. 0269/586501/0269586576,  anunţă organizarea licitaţiei publice pentru vânzarea  unor imobile aparțínând domeniului privat al comunei Bruiu, astfel:

– imobil –  casă din piatră, curte şi grădină  situat în sat Bruiu,  nr. 324, comuna Bruiu, judeţul Sibiu ( fost nr. adminitrativ 73) – înscris în C.F nr. 100211 Bruiu, nr  top.  413 şi  414, cu  suprafaţă  construită şi neconstruită de  1872  mp.

–   imobil –  casă din piatră, curte şi grădină  situat în sat Bruiu,  nr. 231, comuna Bruiu, judeţul Sibiu ( fost nr. adminitrativ 21)  – înscris în C.F   nr. 100216 Bruiu, nr  top.  219 şi 220, cu  suprafaţă  construită şi neconstruită de  2926  mp.

Vânzarea se va face conform prevederilor art. 363 din O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Bruiu nr. 23/2020.

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Primăriei comunei Bruiu, din. loc. Bruiu, nr. 19, jud. Sibiu – secretariat, sau în baza unei cereri transmisă la adresa de e-mail primariabruiu@yahoo.com.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 07.07.2020, ora. 10,00.

Data limită de depunere a ofertelor este  13.07.2020, ora 16,00, la sediul Primăriei  comunei Bruiu, din loc. Bruiu, nr. 19, județul Sibiu. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 15.07.2020, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Bruiu.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Sibiu – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal,  , Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu,    Telefon: +40-269-217104, fax:+40-269-217702

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate : 11.06.2020.

Documente utile: