Anunț etapa de încadrare a impactului asupra mediului pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare rețea stradală, Comuna Bruiu, județul Sibiu ”

Nr. 1972
20-06-2019

Comuna Bruiu titular al proiectului „Reabilitare retea stradala, Comuna Bruiu, Judetul Sibiu”, anunta pubticul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus, amplasat in localitatile Bruiu si Somartin, intravilan, iud. Sibiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, judetul Sibiu, in zilete de luni-joi, orele 8-16:30 si vineri 8-14,precum si la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Documente utile: