Anunt decizie etapa de mediu „Construire Pod în localitatea Gherdeal, comuna Bruiu, județul Sibiu”

Nr. 2576
28-08-2019

Comuna Bruiu titular al proiectului „Construire Pod in loc. Gherdeal com. Bruiu, jud. Sibiu” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de  catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului „Construire Pod in loc. Gherdeal com. Bruiu, jud. Sibiu” propus a fi amplasat in satul Gherdeal.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe pagina de internet a APM Sibiu.

Documente utile: