Anunț acord mediu obiectiv de investiții „Sistem de alimentare cu apă în localitatea Gherdeal, comuna Bruiu, jud. Sibiu”

Nr. 2857
23 septembrie 2019

Comuna Bruiu anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de alimentare cu apa in localitatea Gherdeal, comuna Bruiu, jud Sibiu” propus a fi amplasat in judetul Sibiu, comuna Bruiu, intravilan si extravilan.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu.

Documente utile: