Licitaţie publică pentru vânzarea unor imobile aparținând domeniului privat al comunei Bruiu

Nr. 595
2-03-2020

Primăria Comunei Bruiu, cu sediul în comuna Bruiu, nr. 19, județul Sibiu, având cod fiscal 4480270, tel./fax. 0269/586501/0269586576, anunţă organizarea licitaţiei publice pentru vânzarea unor imobile aparțínând domeniului privat al comunei Bruiu, astfel:

– imobil – casă din piatră, curte şi grădină situat în sat Bruiu, nr. 324, comuna Bruiu, judeţul Sibiu – înscris în C.F nr. 100211 Bruiu, nr top. 413 şi 414, cu suprafaţă construită şi neconstruită de 1872 mp.
– imobil – casă din piatră, curte şi grădină situat în sat Bruiu, nr. 231, comuna Bruiu, judeţul Sibiu – înscris în C.F nr. 100216 Bruiu, nr top. 219 şi 220, cu suprafaţă construită şi neconstruită de 2926 mp.

Vânzarea se va face conform prevederilor art. 363 din O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Bruiu nr. 14/2020.
Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Primăriei comunei Bruiu, din. loc. Bruiu, nr. 19, jud. Sibiu – secretariat, sau în baza unei cereri transmisă la adresa de e-mail primariabruiu@yahoo.com.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 26.03.2020, ora. 10,00.

Data limită de depunere a ofertelor este 30.03.2020, ora 16,00, la sediul Primăriei comunei Bruiu, din loc. Bruiu, nr. 19, județul Sibiu. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 01.04.2020, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Bruiu.
Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Sibiu – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, , Calea Dumbrăvii, nr. 30, cod poștal 550324, jud. Sibiu, Telefon: +40-269-217104, fax:+40-269-217702
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate : 03.03.2020.

Documente utile: