Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Nr. 1
13-04-2023

Denumire județ: SIBIU

Denumire UAT: BRUIU

Sectoare cadastrale: 5, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 53, 75, 79, 80, 81, 86, 92, 95, 96, 97, 110, 113

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 5, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 53, 75, 79, 80, 81, 86, 92, 95, 96, 97, 110, 113 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 19.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 18.06.2023
Adresa locului afișării publice: COMUNA BRUIU, str. Principală, nr. 19, județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria COMUNEI BRUIU.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei BRUIU de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Documente utile: