Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Contabilitate

Nr. 1
1-04-2022

Primăria comunei Bruiu, cu sediul în localitatea Bruiu, nr. 19, comuna Bruiu, județul Sibiu, conform prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  a dispozițiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19,  organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Contabilitate, în data de 09.05.2022, pe perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs a candidaților pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) lit. (a) – (k) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

– studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;

– vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani;

– cunoștințe de operare PC( Windows, Word, Excel), nivel mediu, dovedite cu documente care atestă competențele specifice); 

– abilități, calități și aptitudini necesare: profesionalism, adaptabilitate, abilități de comunicare, eficiență, conștiinciozitate, receptivitate, punctualitate, politețe;

Condiții de desfășurare a concursului: concursul se desfășoară la sediul Primăriei comunei Bruiu, astfel: 

Proba scrisă: 09.05.2022, ora 11

Interviul: 11.05.2022, ora 11

Dosarele de înscriere se pot depune în perioada: 01.04.2022 – 20.04.2022, ora 16,00, la sediul Primăriei comunei Bruiu, din localitatea Bruiu, nr. 19, comuna Bruiu, județul Sibiu.

Persoană de contact: Gherghel Viorica – secretar general, 0730711113.

 

PRIMAR,

Gherghel Emil

Documente utile: