Concurs de recrutare, inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartimentul Asistență Socială

Nr. 1
17-11-2021

Primăria comunei Bruiu, cu sediul în localitatea Bruiu, nr. 19, comuna Bruiu, județul Sibiu, conform prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  în baza excepțiilor prevăzute de art. I din O.U.G nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice , pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei  de CIVID-19,   vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de : inspector, clasa I, grad profesional principal  – în cadrul Compartimentului Asistență Socială,  în data de 17.12.2021, pe perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs a candidaților pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență  sau echivalentă, în domeniul asistență socială;

-Vechime în specialitatea studiilor – minimum 5  ani ;

-cunoștințe operare PC( Windows, Word, Excel), nivel mediu, dovedite cu documente care atestă competențele specifice;     

-abilități, calități și aptitudini necesare: profesionalism, adaptabilitate, abilități de comunicare, eficiență, conștiinciozitate, receptivitate, punctualitate, politețe;

Condiții de desfășurare a concursului: concursul se desfășoară la sediul Primăriei comunei Bruiu, astfel: 

    Proba scrisă: 17.12.2021, ora 11

    Interviul: 20.12.2021, ora 11

 

Dosarele de înscriere se pot depune în perioada: 17.11.2021 – 06.12.2021,   ora 16,00, la sediul Primăriei comunei Bruiu, din localitatea Bruiu, nr. 19, comuna Bruiu, județul Sibiu.

Persoană de contact: Gherghel Viorica – secretar general, 0730711113.

 

PRIMAR,

Gherghel Emil

Documente utile: