Concurs pentru ocuparea funcției de Inspector, departamentul Contabilitate

Nr. 1
13-09-2021

ANUNȚ

Primăria comunei Bruiu, cu sediul în localitatea Bruiu, nr. 19, comuna Bruiu, județul Sibiu, conform prevederilor art. 618 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  a dispozițiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, precum și a prevederilor art. V din O.G nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozit Medicale, precum și pentru modificarea  unor acte normative,  organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Contabilitate, în data de 19.10.2021, pe perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs a candidaților pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

– studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;

– vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani;

– cunoștințe de operare PC( Windows, Word, Excel), nivel mediu, dovedite cu documente care atestă competențele specifice); 

– abilități, calități și aptitudini necesare: professionalism, adaptabilitate, abilități de comunicare, eficiență, conștiinciozitate, receptivitate, punctualitate, politețe;

Condiții de desfășurare a concursului: concursul se desfășoară la sediul Primăriei comunei Bruiu, astfel: 

Proba scrisă: 19.10.2021, ora 11

Interviul: 21.10.2021, ora 11

Dosarele de înscriere se pot depune în perioada: 13.09.2021 – 04.10.2021, ora 16,00, la sediul Primăriei comunei Bruiu, din localitatea Bruiu, nr. 19, comuna Bruiu, județul Sibiu.

Persoană de contact: Gherghel Viorica – secretar general, 0730711113.

 

PRIMAR,

Gherghel Emil

Documente utile: